Foça Bağlarımız

Öküzgözü Şarapçılık Foça Bağları
Öküzgözü Şarapçılık Foça Bağları

Foça’nın Bağarası beldesinde bulunan bağlarımız özenle yetiştirilen FOÇA KARASI, BORNOVA MİSKETİ, ÖKÜZGÖZÜ, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT VE CHARDONNAY üzümlerinden oluşmaktadır.

Foça ilçesi bir yarım ada olup kuzeyden ve güneyden esen rüzgârlara açık olması, Gediz deltasının kıyısında bulunması nedeniyle gece ve gündüz arasında oluşan ısı farkının üzümlerin olgunlaşmasına büyük katkı sağlamakta ve üretilen şaraplarında kalitesinde arttırmaktadır.

Her mevsim esen poyraz ve batı rüzgârları nedeniyle sağlıklı üzümler yetişmekte ve kimyasal ilaçlar kullanılmamakta ve organik tarımda kullanımına izin verilen kükürtleme yeterli gelmektedir, bağlarımızda sulama sistemi olmayıp susuz bağcılık yapılmaktadır.

Phokaialılar ve Foça Karası'nın Hikâyesi

Batı Anadolu İ.Ö.6.yüzyılın ilk yarısında dünyada önderdi. Batı Uygarlığının temelleri, bu dönemde İyonyalılar tarafından atılmıştı. Bu zamanda dünyanın en büyük kentlerinden biriydi Phokaia. Deniz ticaretinin yayılmasında ve dünya deniz ticaretinin gelişmesinde önemli bir rol oynadı Phokaia’lı denizciler.

Phokaia’lılar önce Marmara ve Karadeniz’e çıktılar daha sonra da Akdeniz’e açıldılar. Yaklaşık otuz kadar koloni kurdular. Bunlardan bazıları Güney Fransa’da Elea, Nice, Antibes ve Marsilya koloni kentini kurdular. Marsilya limanında bu şehir Phokaialar tarafından kurulmuştur diye yazı bulunmaktadır.

Yaptıkları ticarette üzümlerini ve şaraplarını da yanlarında götürdüler. Dolayısıyla Avrupa’nın üzüm ve şarapla tanışması Phokaia’ler sayesinde olmuştur.

Fransızlara giden bu ilk üzüm Foça Karasıydı. Şirketimiz ise Foça karasını ilk kez Monosepaj olarak üretmiş ve farklı kupajlarda deneyerek, Foça Karasını Rose ve Blanc De Noirs olarak üreterek üzümün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı başarmıştır.